Sudoku Conquest.com


پازل‌های رایگان سودوکوی آنلاینسودوکو یک پازل منطقی بر اساس تعیین موقعیت اعداد است. هدف این است که شبکه 9×9 را پر کنید تا هر ستون، هر ردیف و هر یک از نه جعبه 3×3 (یا منطقه‌ها) فقط یک‌بار حاوی ارقام 1 تا 9 باشند. با شروع یک شبکه نیمه کامل، هدف شما یافتن راه حلی است که به درستی پازل را حل می‌کند. هر پازل سودوکو فقط یک راه حل دارد و فقط با استفاده از منطق قابل حل است.


بهینه شده برای: دسکتاپ
تغییر به: تلفن

کاکورو و هیتوری را نیز امتحان کنید

شما در حال بازی پازل 9×9 آسان 1090982 می‌باشید


از نو شروع کنید، و یک سودوکو دیگر به همین اندازه و همین حد دشواری، بازی کنید.‏